Skip to main content

TILSYN

Halsnæs Alkoholambulatorium er godkendt af Socialtilsyn Hovedstaden. Socialtilsynet vurderer, om tilbuddet har den nødvendige kvalitet og opfylder betingelserne for godkendelse jf. § 6 og 12-18 i Lov om Socialtilsyn. Ambulatoriet har tilsyn af Socialtilsynet minimum én gang årligt enten ved anmeldt eller uanmeldt besøg.

Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer patientsikkerheden i ambulatoriet og der er tilsyn når området udvælges.